Opis

1. STUPANJ
■ DVOSTRUKI DFC PORTOVI
■ NAGNUTI LP I HP PORTOVI
■ KROMIRANI ZAVRŠNI SLOJ
■ NCC TEHNOLOGIJA (Natural Convection Channel ) ZA HLADNU VODU
■ AST TEHNOLOGIJA SPREČAVA ULAZAK VODE U PRVI STUPANJ

2. STUPANJ
■ ULTRALAGANI TEHNOPOLIMER
■ PRILAGODLJIVA UGODNOST DISANJA
■ PAD – PNEUMATICALLY ASSISTED DESIGN
■ ŠIROKI PURGE GUMB
■ SUPERFLEKS CRIJEVO

ZADOVOLJENI UVJETI NORSOK-a U-101 NA DUBINI OD 200M
CERTIFIKAT USPJEŠNOSTI 200 M, TESTIRANO DO 400M DUBINE